רוצים לידה קלה כתרנגולת? מה עושים? 9 סגולות ללידה קלה!

9 הסגולות שיעשו לכם לידה קלה כמו תרנגולת !

.לידה קלה משאלה של כל אשה באשר היא, הלחץ והמתח איך תעבור הלידה, משפט הקסם העוברת מאחת לשנייה אני כל כך רוצה לידה קלה כתרנגולת, ושהלידה תעבור בשלום, ומשאלה זו מביאה אותנו למקום אחד ויחיד רק לבורא יתברך

כמו שכתוב ששלשה מפתחות נמצאים בידיו ולא מסרם לאף מלאך ואחד מהם היא חיה (יולדת) שהקב"ה בעצמו משגיח ועושה הכול בלידה מהתחלה עד הסוף ללא מלאכים ושליחים

ואחד הדברים המקרבים לבורא יתברך זה הסגולות כשאדם עושה סגולה והוא יודע שהוא נמצא בידיים טובות אין קרבה גדולה מזה,

לכן ליקטנו עבורכם סגולות ללידה קלה עם כל המקורות, סגולות השוות לכל נפש ומותאמות לכולן ובעזרת השם תהיה לידה קלה

1.אכילת אתרוג – סגולה ללידה קלה

לאכול מרקחת של אתרוג סגולה ללידה קלה, יש נוהגים לעשות מרקחת מהאתרוג שבירכו עליו בסוכות, ומעלים אותו על השולחן בליל ט״ו בשבט, יחד עם שאר פירות, וזו סגולה לאשה מעוברת שתלד בנקל.

וגם ליתן ממנו למקשה לילד שהיא סגולה שתלד ברווח ולא בצער, שיצא הולד בר קיימא, לחיים טובים ולשלום.

וכן לאכול הפיטם סגולה ללידה קלה, יש נוהגים שנוטלת האשה האתרוג ביום הושענה רבא ואוכלת הפיטם , ואומרות תפילה מסויימת והטעם בזה כי עץ הדעת יש אומרים שהיה אתרוג , ואכילת עץ הדעת הביאה על הנשים את צער העיבור וצער הלידה וזה בא לתקן ענין זה (ע"פ כף החיים או״ח ס' תרס״ד סק״ס וע"פ אלף המגן סימן תר"ס).

2.פתיחת ההיכל – סגולה בדוקה להקל חבלי לידה

פתיחת ההיכל נוהגים שמי שאשתו נכנסה לחודש תשיעי לעיבורה, לעשות פתיחת ההיכל כל אותו חודש, והיא סגולה בדוקה להקל מעליה חבלי לידה הסבר לכך מובא בספר עבודת הקדש להחיד״א (מורה באצבע סימן ,' אות ד') כי עובר נמשל לס״ת הטמון בארון הקודש, וענין זה לו סמך על דרך הסוד.

וכן ראוי שגם יסגור הדלתות של ההיכל כי זהו כבוד הספר תורה, זאת ועוד כשם שעושה סימן יפה שיפתח ה׳ את רחמה, כן יעשה סימנא טובא שאחר הלידה יסגור ה׳ את רחמה. (ר' חיים פלאג"י בספר החיים)

3.טבילה בחודש תשיעי – ללידה בקלות

טבילה במקווה סגולה ללידה קלה, יש הנוהגות לטבול במקווה בחודש התשיעי לעיבורה כסגולה ללידה קלה , עדיף שתטבול בתחילת החודש, והוא גם סגולה לטהרה וקדושת הולד, [וא״צ חפיפה, ואין לברך על זה] אך תשמור לא ללכת לטבול בליל שבת. (ספר זכירה ק"ב).

4.פרק כ' בתהילים – להקלה בצער הלידה

מזמור יענך ה' ביום צרה סגולה להקל צער הלידה, לומר פרק כ׳ שבתהילים י״ב פעמים, שהוא נקרא בזוהר הק׳ שירתא דעוברתא, ויאמרו גם פרק ק׳ בתהילים מזמור לתודה, יש אומרים את המזמור הזה שבע פעמים ישר והפוך על מנת להקל על אשה שמקשה לילד, ויש לאומרו כפי שכתוב ולא לשנות ללשון נקבה ובסידור האריז״ל כתב להתפלל על המקשה לילד מזמור יענך ה' ביום צרה, שיש בו ט' פסוקים כנגד ט' ירחי לידה , ויש בו ע' תיבות כנגד ע' צירי לידה, וכמו שכתוב בזוהר בפרשת ויצא שאין האישה יולדת עד שתתן ע' קולות.

5.אפיקומן – סגולה לשמירה בשעת הלידה

אפיקומן יש הנוהגים לשמור את האפיקומן שנשאר מליל הסדר שכידוע מסוגל מאוד לשמירה ובשעת הלידה היולדת תשא אצלה את שיורי האפיקומן וזוהי סגולה נפלאה ללידה קלה (שו״ת עטרת פז ח״א כרך ב' סימן ב בשם כתר שם טוב).

6.הסרת תכשיטים – ללידה מהירה

הסרת הטבעת אם יש עליה טבעת או שרשרת תסיר אותו מעליה ואז תלד מיד (מדרש תלפיות)

7.סגולת הסגולות אמירת נשמת כל חי – ללידה קלה

אמירת נשמת זוהי סגולה ללידה קלה, תקבל עליה לומר נשמת כל חי אחר לידתה כן הובא מהגרי״י קניבסקי זצ״ל, (הסטייפלער) שתקבל על עצמה לפני הלידה שאם הכל יתנהל כשורה יאמרו נשמת. והובא בספר באר שבע (פרק ט עמוד סג), שסיפרה הרבנית בת שבע קניבסקי ע״ה, שכן נהגו היא (ויבדל״ח) בעלה הגר״ח.

כתב הגאון רבי מאיר מזוז שליט״א בהערותיו על ספר בן איש חי, (שנה ב פרשת תולדות אות ד) רמז יפה בפסוק ״.ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו" (בראשית פרק כה פסוק פא) שתיבות ״לנכח אשתו״ ראשי תיבות: לומר נשמת כל חי את שמך תברך וכו׳, ולכן תקנו דווקא נשמת כל חי בפי ישרים תתרומם וכו׳ שנרמזו שם שמות יצחק ורבקה כנודע.

8.פרקי תהילים – ללידה קלה

סגולה ללידה קלה כתרנגולת – לומר פרקי תהילים: א, ד, ה, ח, לה, נז, צג׳ קח, קמב.

ולקראת הלידה עצמה לומר שלשה פסוקים נוספים שלשת הפסוקים הם: ותאמרן המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצרית העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו (שמות פרק א פסוק יט). צא אתה וכל העם אשר ברגליך (שם פרק יא פסוק ח). והוא כחתן יוצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח (תהלים פרק יט פסוק ו). והובא בספר באר שבע (פרק כה עמוד קלט) בשם הרבנית בת – שבע אשת מו״ר הגר״ח קניבסקי ע״ה

בנוסף לכך כתוב בספר טעמי המנהגים (עמוד תקסז – תקסח) שהביא מספר ויכתוב משה (פרשת בא) בשם רבינו בחיי, לומר לה את הפסוק (שמות פרק יא פסוק ח): ״וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא״, בדוק ומנוסה.

9.סגולה לילדת בנקל – סעודת מלווה מלכה

סגולת סעודת מלוה מלכה מובא בספר דברי יצחק בשם רבינו הקדוש רבי אלימלך מליז׳נסק זצ״ל שסגולה גדולה מאוד לנשים שלא יתקשו בלידתן, שיאכלו בכל מוצאי שבת איזה דבר לשם סעודת מלווה מלכה, ואף כי יאמרו בפיהן בפה מלא לשם מצות מלווה מלכה, ועל ידי זה ילדו בנקל.

ולסיום!

לידה הוא חוויה רוחנית גדולה מאוד, נשים מספרות על הרגשה אלוקית ממש, שכידוע נשמות תינוקות הנולדים לקוחים מגן העדן, וכן מאוד מתאימים לכאן דברי המדרש תנחומא פרשת תזריע בפירושו על המילים אין צור כאלוקינו צור מלשון צייר, שבשר ודם צורתו צורה אבל אין צורתו עושה צורה אבל הקב"ה צר צורה שזה האישה וצורתו יוצרת צורה שזה העובר שהאישה יולדת ועושה צורה כצורתה, פשוט מדהים, כל ההיריון והלידה זה נס גדול והשגחה פרטית ענקית, נזכור תמיד שרק הקב"ה הוא ואין בלתו יוצר ובורא הכול ורק הוא ילווה אותנו וישמור עלינו במהלך ההיריון והלידה ואפשר גם להוסיף תפילה ללידה קלה שהכול ילך תמיד כשורה אמן

תגובה אחת

  1. שלום הגב

    אישתי עשתה את סגולה מספר 3 וזה מאוד עזר

השארת תגובה

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן