תפילות לבריאות

תפילה לבריאות מיוחדת במינה ! כי העיקר הבריאות!

כולנו רוצים לחיות חיים בריאים וגם ילדנו ויקירינו יהיו בריאים ושלימים, וידוע שמעלת התפילה הינו גדול עד מאוד, וע"י התפילה זוכים לקרבת אלוקים, ואז נענה לבקשתינו וממלא את כל משאלות ליבנו לטובה, ונזכה לבריאות השלימה, אמן כן יהי רצון.

תפילה לבריאות הגוף והנפש, נדירה ומיוחדת בלעדי לאתר ואני תפילתי.
ריבונו של עולם, מלך רחמן רופא כל בשר, עזרנו להיות תמיד בריאים ושלמים ולא נינזק לעולם לא בגוף ולא בנפש חס ושלום, ותשמור את גופנו ונפשנו ונשמותינו שלא יינזקו.

ונדע כיצד להיזהר ולא להזיק לגופינו ותעזרנו לא ליפול לתאוות אכילה, ונזהר ממאכלים לא בריאים המזיקים לגוף ונשתדל לאכול רק מאכלים בריאים ומזינים, ונזכה ללעוס את המאכל עד שיהיה דק דק, ובשעת האכילה יהיה לנו ישוב הדעת ונאכל בנחת באיטיות ולא בפיזור.

ריבונו של עולם, זכינו שלא יהיה לנו חוסר שינה, ויזכו כל המעשנים להפסיק לעשן, כי העישון פוגע בבריאות ובכל מערכת הנשימה וגורם למחלות שונות ומשונות רחמנא לצלן.

ותצילנו מכל המחלות ולא נצטרך לא לרופאים, ולא לרפואות כלל, ולא שום ניתוחים, ולא יהיו לנו שום בעיות בריאות אף פעם, רק נהיה תמיד בריאים ושלימים.

אנא מלך רחום עוזרנו לקיים את דברי הרמב"ם לעמל את גופינו כדי שיזרום הדם בעורקינו כראוי, וכל גופינו ושרירי הגוף וגידיו ואבריו יהיו בריאים ,עוזרנו לא ליפול למתחים המזיקים לבריאות הגוף והנפש, ונהיה תמיד שמחים כי על ידי השמחה זוכים לבריאות הגוף והנפש, ותשמור אותנו ואת ילדינו בכל מקום שאנו הולכים אליו ובפרט בדרכים, ולא תהיה לנו לעולם שום תאונה ותקלה חס ושלום.

ריבונו של עולם זכינו להתפלל על חולים ולבקרם ולנטוע בהם תקווה לסעדם לעזרם ולתמכם ככל יכולתנו ונזכה לשמח את החולים שאנו מבקרים אותם, ותזכנו לעשות תמיד חשבון נפש אמיתי על מצבינו הרוחני ולתקן את מעשינו כי על ידי תשובה זוכים לרפואה שלימה, כמו שכתוב ושב ורפא לו.

ריבון העולמים, עזרנו שנוכל להרבות בתפילה על חולים, ותשמע תמיד את קול תפילותינו ותשלח רפואה שלימה לכל חולי עמך בית ישראל, ולא ידעו שום צער חולי ומכאוב.

יהי רצון מלפניך שלא נצטרך לעולם לקחת רפואות, ולא להוציא כספים על רפואות ותרופות, ובאם כן נצטרך לקחת תרופה תתן לנו את הכסף והממון הדרושים לכך ברווח, ויהיה עסק זה של לקיחת התרופות עבורנו לרפואה שלימה.

אנא ריבונו של עולם, זכינו שלא נצטרך לעולם לרופאים, ונהיה תמיד בריאים ושלימים, ותכין את רפואתנו ובריאותינו תמיד על ידי תפילה ובקשה ממך וכך לא נהיה חולים לעולם, כי אתה רופא חולי כל עמך ישראל ברחמים, ומכין רפואה למכה, ותשלח לנו רפואה דרך הלחם והמים שאנו אוכלים ושותים, ותרפא גם המחלות הנסתרות ותשלח לנו בריאות איתנה וחזקה לכל רמ"ח איברינו ושס"ה גידנו, ותאריך את ימינו ושנותינו בטוב ובנעימים, ועל ידי שנקדים תפילה נזכה להיות בריאים תמיד, ובכך לקיים את ציוויו של רבינו הקדוש להתרחק מעסק הרופאים והרפואות ככל האפשר, ובאם נצטרך חס ושלום בגלל כאב ללכת לרופאים, תיתן להם דעת אמיתית ונכונה לדעת את התרופה הנכונה למכאוב או המחלה.

מלך טוב ומטיב, עזרנו שלא נחלה לעולם בשום מחלה ממחלות הנפש, לא אנו ולא צאצאינו ונזכה תמיד לשמחה ולישוב הדעת ורוגע פנימי אמיתי.

אנא מלך רחמן, אשר בידך נפש כל חי פקוד את כל העקרות שיזכו לילד במהרה לידה טבעית ובריאה, ולא יהיו שום עקרות בעם ישראל.

ונזכה תמיד לאכול דברים המחזקים את גופינו, שיהיו בהם כל דברי הבריאות הנצרכים לגופינו.

ועזרנו להיזהר בכבודם של בני אדם שלא יקפידו עלינו ויעשו לנו חס ושלום נזק על נסיך ונפלאותיך, ובזכות זה תשמע תמיד את תפילותינו ובקשותינו, ונתקרב לצדיקים אמיתיים אשר יתפללו עלינו תמיד, ויבטלו מעלינו כל גזירות קשות ועין הרע וניתן להם פדיון נפש שעל ידו נזכה תמיד לרפואה שלימה ולא יהיה לנו שום חולי ומכאוב לעולם.

מלך טוב ומטיב. זכינו שהתפילין והמזוזות שלנו יהיו תמיד כשרות, ועל ידי זה נזכה לישועות, ותצילנו מעין הרע ומפגע רע ומחוליים רעים וקשים חס ושלום, חי העולמים בורא כל העולמות עזרנו לומר תמיד בהקפדתם.

ויהי רצון מלפניך ריבון כל העולמים, שנזכה תמיד להודות לך ונקבל על עצמנו להודות לך תמיד חי העולמים בורא כל העולמות, עזרנו לומר תמיד את ברכת אשר יצר מלפניך בכוונה, ותזכנו לומר לפניך תמיד את מזמורי ספר התהילים, ואת התיקון הכללי, שיש בו עשרה מיני נגינה המתקנים את עשרת דפקי הלב שעל ידם נרפא החולה, ותשלח לנו תמיד ישועות בכל ענייננו ונברך ונודה לך.

יהי רצון מלפניך, שנזכה לקיים בכל יום את מצות ההתבודדות ולשפוך שיחתנו מלפניך בכל יום, וכאשר חס ושלום יש חולה בביתנו נשפוך לפניך את כל לבנו, ותשמע קול תפילותינו ונזכה להשתטח על קברי צדיקים ומקומות הקדושים ולהתפלל שם על כל צרכינו, ונתחזק באמונה שאתה שומע תפילת כל פה ורופא כל בשר ומפליא לעשות, וכל הרפואות והישועות מאתך יתברך כי אתה רופא חולי כל עמך ישראל ברחמים, אמן. (מתוך בריאות ורפואה)

קרא עוד על התפילה>>
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן