תפילות לבנים על ההורים

תפילה על ההורים! נחזיר להם טובה !

תפילת בנים על הוריהם מה שההורים שלנו עשו בשבילינו, אף פעם לא נוכל להחזיר להם! אז לפחות נשא תפילה לבורא עולם שיהיו בריאים וחזקים ויהיה להם, פרנסה ברווח וכל טוב!  יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו אבינו ואמנו ואנחנו בריאים וחזקים לעבוד אותך באמת, ותשפיע להם ולנו פרנסה ברוח והצלחה מרובה וכל טוב, לעבוד אותך באמת ובשמחה. ותן בליבנו לשמוע בקול אבינו ואמנו, והושיענו שנכבד אותם תמיד כאשר רצונך הטוב עימנו, ונעבוד אותך באמת,  ויגדלו אבינו ואימנו אותנו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויהיו מוצלחים בבריאות וכל טוב ועשירות ליתן לנו מוהר ומתן וכל טוב בסבר פנים יפות. ומלא כל משאלות ליבנו לטובה. אבינו שבשמים הושיענו כל זה בכלל כל עמך ישראל, ונזכה להגדיל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך תמיד. "יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי".  מאמרים נוספים  4.3 / 5 ( 3 votes )

קרא עוד על התפילה>>
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן