תפילה בכוונה

תפילה מיוחדת במינה היה נושא כהן הגדול ביום הכי קדוש ובמקום הכי קדוש בתוך קודש הקודשים, וזוהי לשון התפילה : "שלא יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים"

תפילה בכוונה

נתבונן קצת במה שקורה פה, עומד האדם הכי גדול בכלל ישראל, ביום כה נעלה, ובמה הוא עסוק שהאדם שגר במקום מרוחק ויכול להיות שבדרך הביתה יפריע לו הגשם ויעמוד בתפילה להשם שיפסקו הגשמים על זה הוא משקיע את האנרגיות בתוך קודש הקודשים, שא תפילה לבריאות עם ישראל, שיהיה פרנסה בשפע, על דברים העומדים ברומו של עולם מה הכהן הגדול מתעסק באדם פשוט הרוכב על החמור באמצע הדרך?

ובמקום נוסף אנו רואים דבר מעניין מאוד הגמרא במסכת מכות מספרת לנו כך, אדם שרצח בשוגג בורח לערי מקלט מיוחדים המוכנים מבעוד מועד לקלוט את הרוצח, ומי היה דואג לו שם לאוכל אמו של הכהן הגדול הייתה מביאה להם לרוצחים אוכל ומפרנסת אותם, 

מדוע היות והיה אסור להם לצאת עד שכהן הגדול נפטר מן העולם החשש היה שהרוצחים יתפללו שהכהן הגדול ימות לכן אמו של הכהן הייתה מביאה להם את הכול בכדי שלא יתפללו על בנה שימות, נבין במה מדובר פה, מצד אחד עומד כהן גדול אדם ראוי וחשוב נשיא העם, ומהצד השני עומד לו רוצח שפל ונבזה, ומתפילתו כל כך פוחדים היאך זה יתכן שרוצח זה יגרום למיתתו של אדם כל כך נעלה ?

לשתי שאלות אלו תשובה אחת, וזה הלב, כשאדם פותח את לבו באמת ומתפלל מתוך הלב פנימה תפילה אמיתית אין שום בדיקה עליו "רחמנא ליבא בעי" השם רוצה את הלב ולכן לא משנה אם הוא היה אדם פשוט או אפילו רוצח תפילתו הייתה נענית באופן מידי,

ולכן השקיעו כל כך הרבה כוחות במניעת תפילות אלו בגלל שהכירו בגדולתה, וזה מה שהיצר הרע מנסה לעשות לנו בכל עת וזמן כאשר אנו ניגשים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא מטרתו היא לבלבל אותנו ולהסיט את המחשבה שלנו מהתפילה כמו שהרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א תיקן בתפילתו שאומרים לפני התפילה וז"ל "ומבלבל את מחשבותינו תמיד ואפילו בשעה שאנחנו עומדים בתפילה להתפלל לפניך ולבקש על נפשינו הוא מבלבל את מחשבותינו תמיד בתחבולותיו" עכ"ל, 

תפילה נוספת שמובאת בספר יסוד יוסף פרק ג' כוללת בתוכה נוסח זה "יהי רצון מלפניך וכו' שתהא תפילתי זכה צלולה וברורה מכל ערבוביה המבטלת את כוונת הלב" ע"כ, אנו רואים את הכוחות והמאמצים הרבים שרבותינו השקיעו תפילות ותחבולות שאדם יוכל לכוון בתפילתו בגלל שידעו ויבינו את מעלתה של תפילה מעומק הלב שכחה רב מאוד ומסוגלת להמשיך לכל אדם באשר הוא את כל הישועות והרפואות והחי ייתן אל לבו להתאמץ בתפילה בכוונה והשם ימלא משאלות לבו אמן

מאמרים נוספים 

מאמרים

קירבה בתפילה

"תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו" (תהילים קב א) הבעש"ט הק' המשיל משל נפלא ביותר על פסוק זה ואמר כך, משל למה הדבר

קרא עוד »
תפילה בכוונה
מאמרים

תפילה בכוונה

תפילה מיוחדת במינה היה נושא כהן הגדול ביום הכי קדוש ובמקום הכי קדוש בתוך קודש הקודשים, וזוהי לשון התפילה : "שלא יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים"

קרא עוד »
אמונה בתפילה
מאמרים

אמונה בתפילה

תשמע טוב פונה אלי חברי לספסל ביה"כ בחיוך רחב התפילה היום הייתה משהו משהו, הצלחתי להתרכז בקטעים נבחרים, אני מרגיש שעשיתי את זה היום, באותו

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן