אמונה בתפילה

"אמונה בתפילה" היא המפתח לקבלת תפילותינו לרצון לפני אדון כל, אמן

אמונה בתפילה

תשמע טוב פונה אלי חברי לספסל ביה"כ בחיוך רחב התפילה היום הייתה משהו משהו, הצלחתי להתרכז בקטעים נבחרים, אני מרגיש שעשיתי את זה היום, באותו רגע נזכרתי בסיפור המסופר על אחד מגדולי הדור הקודמים שפעם אחר התפילה ניגש לארון הספרים הוציא גמרא גדולה ניגש אל אחד המתפללים שם לפניו ופתח לו בדף הראשון, ההוא מסתכל אליו ואינו מבין מה הרב רוצה מחייו, מסביר לו הרב תשמע היום בתפילה ראיתי אותך באהבת עולם מתפלל בכזה רגש ובדמעות ברצוני לבשר לך שקיבלו את תפילתך במרומים ועליך רק המלאכה להתחיל והשם יהיה בעזרך,

סיפור זה הוא דוגמה קטנה אחת מיני אלף המדגים את התייחסותנו לתפילה, אנו מתפללים מעומק הלב ומנסים לכוון כמה שיותר השאלה הגדולה כמה אני באמת מאמין ששומעים לי, אבל אדם צריך לחשוב באמת ובתמים ולהשריש בליבו ש"קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" כשאני מתפלל מטים אלי אוזן תפילתי עושה רושם בשמים,

כפי שמובא בספרים שכבר לפנות בוקר הקב"ה יושב בבתי כנסיות ושואל מדוע באתי ואין איש, הרי הקב"ה מתאווה לתפלתן של ישראל כמבואר מפני מה היו אמותינו עקרות מפני שהקב"ה התאווה לתפלתן, ומאז ועד היום הקב"ה יושב תהילות ישראל שזה תפילתנו שאנו מתפללים כל יום ג' פעמים,

יהודי יקר האמן והתחזק בתפילותיך השם כל כך אוהב אותך, הוא כל כך רוצה לשמוע אותך, וגם למלא את צרכיך,

כמסופר על הבעש"ט הק' שפעם נסע עם תלמידיו לכפר מסוים הגיעו ליד בית והבעש"ט הביע את רצונו להתאכסן בבית זה המארח קדמם בסבר פנים יפות על אף שהיה דל אמצעים דאג לכל מחסורם מכר את חפצי ביתו עד אשר לא נשאר לא כלום בלילה העני ובני ביתו שכבו לישון ללא אוכל ולפתע התפרצה אנחה מקירות ליבו של בעל הבית על אשר לא יכול לתת לחם לפי הטף ומיד למחרת אחר התפילה הבעש"ט נסע משם,

והסביר לתלמידיו שהתפלאו שבעצם הם גרמו ליהודי הזה שלא יהיה לו פת לחם שלאיש הזה נגזר עליו עשירות אך הוא לא התפלל על כך היות והיה שמח מאוד בחלקו והסתפק במועט הייתי צריך לגרום לו להתפלל על פרנסה ובאנחה זו נושע ואכן יהודי זה נהפך לעשיר גדול,

אין אף אחד מאתנו יודע ומבין כמה תפילה צריך לכל דבר וענין, אך דבר אחד עלינו לדעת שהתפילה מכילה את כל צרכינו ברוחניות וגשמיות כל אחד יכול ומסוגל למצוא לו את הקטע בתפילה שהוא מרגיש שקטע זה נוצר בשבילו וגם להוסיף תפילה עצמאית מהלב ולדבר אל השם יחד עם זאת לזכור תמיד שהשם הטוב רוצה לתת לנו את כל הטוב שבעולם רק צריך לבקש, הוא תמיד מקשיב, תמיד שומע, רק לפעמים צריך להתאמץ בעוד קצת תפילה כפי שאנו רואים אצל משה רבינו שאם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נענה, נתחזק ונאמין בכל תפילה והשם הטוב ימלא לנו כל משאלה אמן.

מאמרים נוספים 

מאמרים

קירבה בתפילה

"תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו" (תהילים קב א) הבעש"ט הק' המשיל משל נפלא ביותר על פסוק זה ואמר כך, משל למה הדבר

קרא עוד »
תפילה בכוונה
מאמרים

תפילה בכוונה

תפילה מיוחדת במינה היה נושא כהן הגדול ביום הכי קדוש ובמקום הכי קדוש בתוך קודש הקודשים, וזוהי לשון התפילה : "שלא יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים"

קרא עוד »
אמונה בתפילה
מאמרים

אמונה בתפילה

תשמע טוב פונה אלי חברי לספסל ביה"כ בחיוך רחב התפילה היום הייתה משהו משהו, הצלחתי להתרכז בקטעים נבחרים, אני מרגיש שעשיתי את זה היום, באותו

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן